Onze Visie en kernwaarden

Veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Wij hanteren zoveel mogelijk de drie R-en. Rust, Reinheid & Regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben.

Gezag en wederzijds respect

Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat er onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend en om elkaar dwars te zitten. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creƫren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Normen en waarden

Hoewel wij een christelijke overtuiging hebben dringen wij ons geloof niet op. Het is wel zichtbaar in ons doen en laten en we zijn daarop aanspreekbaar. We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kind(eren) en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden.

Samenwerken

We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet, hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken. Onze ervaring heeft geleerd dat de (emotionele) toestemming van biologische ouders de kans op een succesvolle toekomst, sterk vergroten.

Zelfstandigheid

Wij zijn geen verzorgingshuis of hotel. Het kind functioneert zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. Kinderen die uit een residentiƫle instelling komen, vertonen vaak gehospitaliseerd gedrag en moeten hier bij ons vaak echt even aan wennen. Het kind leert hierdoor zichzelf kennen en ontwikkelt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.